Our Mentors

Abhishek Pareek

Aditya Sanghi

Amit Kumar Jain

Anil Agrawal

Anirudh Kala

Apra Kuchhal

Atul Kapur

Ashim Bhasin

Chintan Bakshi

Chirag Patel

Dhiraj Vijayvargia

Girish Gupta

Hemant Chauhan

Kailash Gupta

Kapil Goyal

Kshitij Jain

Madhup Bansal

Mahavir Sharma

Manuj Goyal

ML Gupta

Munesh Jadoun

Nishant Jain

Nivedita Sarda

Piyush Poddar

Puneet Mittal

Pushpendra K. Choudhary

Raj Bagri

Rajeev Lakhotia

Rajesh Singh

Rajneesh Bhandari

Rajneesh Singhvi

Rupesh Tambi

Ravi Poddar

ravi

Ravi Modani

Sai Purna

Sandeep Kumar Jain

Sanjay Goel

Sanjay Phophaliya

Sharad Bansal

Sharvik Shah

Sheenu Jhawar

Shekhar Gattani

Shrishail Rana

Sheenu Jhawar

Sheenu Jhawar

Siddharth Agrawal

Smriti Tripathi

Vijay Agarwal

Vivek Lodha

Vikram Ahuja

Vikram Golcha

Viresh Marda