Our Mentors

Abhishek Pareek

Aditya Sanghi

Amit Kumar Jain

Anil Agrawal

Anirudh Kala

Apra Kuchhal

Atul Kapur

Ashim Bhasin

Chintan Bakshi

Chirag Patel

Dhiraj Vijayvargia

Girish Gupta

Hemant Chauhan

Kailash Gupta

Kshitij Jain

Mahavir Sharma

Manuj Goyal

Munesh Jadoun

Nishant Jain

Nivedita Sarda

Piyush Poddar

Puneet Mittal

Pushpendra K. Choudhary

Raj Bagri

Rajeev Lakhotia

Rajesh Singh

Rajneesh Bhandari

Rajneesh Singhvi

Rupesh Tambi

Ravi Goenka

Ravi Modani

Ravi Poddar

Sai Purna

Sandeep Kumar Jain

Sanjay Goel

Sanjay Phophaliya

Sharvik Shah

Sheenu Jhawar

Shekhar Gattani

Shrishail Rana

Siddharth Agrawal

Smriti Tripathi

Vijay Agarwal

Vivek Lodha

Vikram Ahuja

Vikram Golcha

Viresh Marda